Friday, July 08, 2011

a-lee- !

July 2011 - el starts to learn people's names...(bubbles - ah-bewl, peppy - eppie, meshy - chee dia boleh sebut dah)

ct : ichaaa...apa nama ichaaa?
el : Aaaa-leee--syaaa!

ct : ichaa...nama tok pulak..
el : AAaaaa-leeee---tok!

hah??hahahaha!

ct : nama awan pulak!
el : AAAaaa...leee...WAN!

hahahahaha!

ct : chaq?
el : aaaa-leee-chaqq!

ct : angah
el : aaaaa--leee-ngah!

ct : achu achu?
el : aaaa--leee--chooo!

hehehehehe

ct : ibu? ibu?
el : AAAA-EEEE-Ooh !

HAHAHAHAHHAA!